Categories
Formadors 2023 Jaume Planes

Jaume Planes

Amant de la indústria dels videojocs que ha convertit la seva passió en la seva professió.

Té experiència com a programador de VR a Unreal Engine 4 i 5 usant Oculus Quest 2.

Actualment és Instructor de Blueprints, XR, enginyeria de sorftware, IA, matemàtiques i Gameplay entre altres. Coneixements principals: C, C++, C#, OpenGL, Blueprints, Game design, Unreal Engine 4 i 5 i Unity 3D.