Categories
Jordi Gonzalez Ponents 2023

Jordi Gonzalez

Sènior en programació i desenvolupament de programari. Dissenyar proactivament instal·lacions de hardware, assessorament i recomanació d’estructures TIC per a diversos tipus i perfils d’empreses i centres educatius i de salut.

Amb una àmplia formació i experiència en complexos i diversos camps com la indústria, IoT, PLC’s, fibra òptica, gestió d’alt nivell, PC’s i servidors virtuals, Data Center, SAI’s, instal·lacions i explotacions amb SQL Server, Big data, BI, anàlisi de metadades, xarxes LAN i WLAN, Hyper-V, geo posicionament, Cloud, realitat augmentada, seguretat industrial, RGPD, VPN, pàgines web, Informàtic forense i ciberdret, Transformació Digital en les organitzacions.

CEO i fundador d’Sky Developer Programmer.

Com a màxim responsable de les TI, ha pogut comprendre les necessitats i escasses que actualment tenen moltes de les nostres empreses i el sector educatiu.

Es defineix com un autodidacte del saber. El seu escenari de treball diari, és amb .NET, SQL Server, Component One, Crystal Reports, VPN, servidors, tallafocs, anàlisi i centre de dades 24x7x365, monitoratge i protecció de dades, digitalització i millora de processos, transformació digital, gestió de la innovació i la indústria 4.0. Sempre sota l’essència Lean i Agile.

A més, la seva formació com a Auditor 9001, 14001, 22000, 27001 i de RRHH, juntament amb la seva formació en gestió i direcció d’empreses, alta direcció empresarial i internacionalització d’empreses, Seguretat industrial, RGPD – LOPDGDD, ciberseguretat, investigació informàtica forense i ciberdret, li han permès programar i dissenyar estratègies per a les estructures TIC d’una forma més eficaç, productiva i audaç.