Categories
Composició de bandes sonores per a videojocs Tallers 2023

Composició de bandes sonores per a videojocs

El taller està destinat a músics, o persones amb mínimes nocions de música, interessats en el món de la composició o que simplement sentin curiositat per descobrir les eines necessàries per crear una banda sonora, sigui tant des de l’àmbit informàtic com des del coneixement musical.

Es mostrarà com es treballa amb seqüenciador i instruments virtuals ajudat d’un controlador MIDI.

Es parlarà de diferents estètiques dintre de la música a través d’exemples musicals i visuals i aquestes s’analitzaran des del punt de vista de l’harmonia i la instrumentació emprada.