Categories
Ponents 2022 Rodrigo Iturregui Gallardo

Rodrigo Iturregui Gallardo

Rodrigo, més conegut com Roi, és periodista de carrera i artista en procés. Escapant del seu grau va descobrir el pixelart, el concept i els videojocs.

Les paraules que millor el defineixen són creativitat, valor i perseverança!

Entre altres aficions, té el cuquet per adquirir coneixements per mitjà de cursos en línia, però també ha fet un reportatge conscienciant la situació viscuda sota el confinament de la Covid-19.