Categories
Formadors 2022 Pablo Poderoso 2022

Pablo Poderoso

Pablo Poderoso és conegut com a artista 3D i creador de videojocs, i sobretot, per les moltes ganes de treballar i difondre aquesta professió.

Ha treballat en projectes com la creació d’una aplicació interactiva per l’exposició “Campañà: la estética de la modernidad mecánica” a Casa Seat i disseny gràfic en diverses PIMEs, amb la creació de logotips, merchandising, imatge corporativa i ròtuls.

Va estudiar el batxillerat tecnològic. Després va estudiar un CFGS de 3D, videojocs i entorns interactius a l’Escola Pia de Nostra Senyora, amb obtenció de Matrícula d’Honor.