Categories
Half Sunk Game Indies 2023

Half Sunk Game

Half Sunk Games és un grup multidisciplinari de professionals que col·laboren a Game Jams amb l’objectiu de consolidar-se i professionalitzar-se en la indústria dels videojocs a Espanya.

Bl0w-Up és un Boomer Shooter en què prendràs control d’un robot anomenat M-98 Barbara amb el propòsit de purgar la poca cosa que queda de la terra de tot invasor alienígena.
El M-98 Barbara és una màquina, de manera que no sent pietat, així que els alienígenes han de ser destruïts de la manera més eficient possible per aconseguir la millor puntuació al final de cada nivell.