Categories
Conferències 2023 Una història de píxels: píxels, sprites, polígons, raytracing i mes

Una història de píxels: píxels, sprites, polígons, raytracing i més!

A la conferència, explorarem l’evolució gràfica a la indústria dels videojocs. Aquesta conferència analitza com la tecnologia ha millorat la representació visual als videojocs i ha canviat l’experiència del jugador, des dels modestos píxels i sprites fins als impressionants efectes de raytracing.

Els primers videojocs, com ara Pong i Space Invaders, es basaven en píxels, els punts més petits en una pantalla. Els personatges i objectes dels jocs clàssics com Super Mario Bros. i The Legend of Zelda es van basar en sprites, gràfics 2D predefinits.

Al món dels videojocs, aquests elements bàsics van obrir la porta a la creativitat i la narrativa.