El primer esdeveniment cultural
sobre videojocs del país

El primer esdeveniment cultural
sobre videojocs del país

Jaume Planes VAG Experience
Jaume Planes VAG Experience

Jaume Planes

Amant de la indústria dels videojocs que ha convertit la seva passió en la seva professió.

Té experiència com a programador de VR a Unreal Engine 4 i 5 usant Oculus Quest 2.

Actualment és Instructor de Blueprints, XR, enginyeria de sorftware, IA, matemàtiques i Gameplay entre altres. Coneixements principals: C, C++, C#, OpenGL, Blueprints, Game design, Unreal Engine 4 i 5 i Unity 3D.

Activitats en les que hi participa
VAG Kids 2023 VAG Experience

VAG Kids

Dibuixa una illa de fantasia per després portar-la a la digitalització amb eïnes molt bàsiques.