El primer esdeveniment cultural
sobre videojocs del país

VAG Experience Jordi Duch
VAG Experience Jordi Duch

Jordi Duch

Professor d’Informàticaa la Universitat Rovira i Virgili.

Actualment fa recerca en Sistemes Complexos, Ciències Socials Computacionals, Aprenentatge automàtic i Anàlisi de dades, però també l’interessen les aplicacions de la tecnologia a l’educació, la salut i altres camps.

També porta en el món de l’ensenyament amb: seguretat informàtica, anàlisi de dades i visualització de dades, gràfics per ordinador i disseny de jocs durant més de 15 anys.

Activitats en les que hi participa