El primer esdeveniment cultural
sobre videojocs del país

El primer esdeveniment cultural
sobre videojocs del país

Joan Buera

Diplomat en Relacions Laborals, Llicenciat en publicitat i relacions públiques i Graduat en Dret. Actualment exercint d’advocat… Sempre li ha agradat estar envoltat de les noves tecnologies i es considera un gran fan del món retro.

Construeix màquines arcade i pinballs virtuals de tota mena com a hobby i veu molt interessant la fusió de les actuals tecnologies amb l’entreteniment dels anys 70-80-90.

El taller aquest any consistiria amb convertir qualsevol pistola NERF o similar a una LightGun per poder jugar als videojocs d’abans i també als actuals a la tv de casa. El sistema es coneix com a GUN4IR i es fa ús d’una càmera de posicionament de leds IR i mitjançant un micro Arduino pro.

Activitats en les que hi participa
VAG Kids 2023 VAG Experience

VAG Kids

Dibuixa una illa de fantasia per després portar-la a la digitalització amb eïnes molt bàsiques.