El primer esdeveniment cultural
sobre videojocs del país

VAG Experience Joan Antoni Forcadell
VAG Experience Joan Antoni Forcadell

Joan Antoni Forcadell

Nascut a Amposta l’any 1998, és graduat en Filologia Espanyola per la UAB, amb formació com a docent de secundària.

Ha participat en projectes d’investigació de tipus acadèmic, entre els quals destaca: “Negociaciones Identitarias Transanlánticas: España-Francia-México (1843-1863)”, de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Ha publicat en diferents revistes especialitzades en literatura, i ha centrat la seva recerca en l’obra de Sebastià Juan Arbó i en la literatura espanyola del segle XIX.

Actualment treballa com a professional autònom dintre del sector editorial, ocupacions que combina amb la promoció cultural i musical.

Activitats en les que hi participa

Narrativa per a videojocs

Aprèn els fonaments del disseny narratiu dels videojocs. Conceptualitzar idees, dissenyar els personatges, els entorns del videojoc, les estructures de narració i els esquemes.

< Play >