El primer esdeveniment cultural
sobre videojocs del país

Guillem Romans Badia

Guillem Romans és professor i il·lustrador empordanès, graduat en Comunicació Audiovisual. Reconegut també per les seves múltiples aptituds; a més de ser especialista en comunicació, domina eines complexes com ara l’After Effects, el Blender i, entre altres més, el 3D Studio Max.

El seu gust i passió pel disseny gràfic i l’animació l’ha motivat en treballar en diversos projectes relacionats amb el món del videojoc, tant des de l’apartat d’ideació com de disseny visual.

Avui en dia, es troba desenvolupant una novel·la visual en català anomenada “Sol”, juntament amb Pepe Rico i Jaume Mercadé.

Activitats en les que hi participa