El primer esdeveniment cultural
sobre videojocs del país

El primer esdeveniment cultural
sobre videojocs del país

Alba Ramos VAG Experience
Alba Ramos VAG Experience

Alba Ramos

Desenvolupadora de videojocs indies.

Ha cursat el grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs a l’UJI.

A més de ser artista en 2D i 3D, ha treballat en diversos projectes tant en l’àmbit del desenvolupament de videojocs com en l’art digital.

Actualment, està treballant en el desenvolupament del seu primer videojoc comercial.

Activitats en les que hi participa
VAG Kids 2023 VAG Experience

VAG Kids

Dibuixa una illa de fantasia per després portar-la a la digitalització amb eïnes molt bàsiques.